Skip to content

Ditu di prasasti takonang pandadine, apang eda pati gabag bakat sorin, keto sentanane ne tuwara nawang ring padagingane sane munggah ring prasasti, eda ninggalang sesana, eda nyayangang selaka pipis, apang kukuh bahan ngaba awak, mula totosing sentanan Dalem Mangori, ane nyentanayang I Tutuan.

Elingang juga pawekasira ajak sasuwangan I Tutuan, yan tuwi saja nyama, sing dadi tuwara aku nyama.

Iki Piagem I Tutuan.

FORMULIR PENDAFTARAN WARGA TUTUAN

Sebelumnya Mohon Disediakan :

Foto Untuk Kartu Warga (Upload uk. 10 MB)

PDF KTP (Upload uk. 10 MB)

PDF KK (Upload uk. 10 MB)

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

error: Content is protected !!